-
Ketenzorg Friesland

 

Wij zijn dé partner in de gezondheidsverbetering van mensen met een chronische aandoening. Ons doel is de zorg voor mensen met een chronische aandoening zodanig vorm te geven dat de kwaliteit van hun leven verbetert.  

Dit doen we 

  • zorgprogramma's (door)ontwikkelen 
  • kwaliteit bevorderen 
  • contracten met zorgverzekeraars en zorgverleners verzorgen 
  • declaraties uitbetalen 

Zo doen we dat 

Dat doen we op innovatieve wijze waarbij we streven naar ketenzorg van hoge kwaliteit en hanteren efficiënte processen en procedures. We faciliteren de zorg zó, dat patiënten goede multidisciplinaire, persoonsgerichte zorg krijgen tegen acceptabele kosten.  

We werken voor vrijwel alle huisartsenpraktijken in Friesland en meer dan 100 ketenpartners, zoals diëtisten, fysiotherapeuten en medisch specialisten (oogartsen, longartsen, internisten). 

Ketenzorg Friesland is onderdeel van Dokterszorg Friesland